Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Po dvou letech se do naší školy vrátil pan Kubica se svojí kytarou, aby si s dětmi zazpíval známé české písničky. Akce se konala ve školní tělocvičně a účastnili se jí žáci 1. – 6. třídy. V rámci tohoto pořadu zazněly především lidové písně a písně z pohádek. Žáci si s panem Kubicou zazpívali například píseň Statistika nuda je nebo Buráky. Pořad však nebyl pouze o zpěvu samotném, ale například i o vnímání rytmu, který měly děti vytleskat a do rytmu měly také louskat prsty. Jednu z písní měly dokonce vnímat pouze se zavřenýma očima. Žáci dostali možnost zkusit si sami vystoupit před svými spolužáky a tohoto úkolu se velice dobře zhostila Anetka Routschková z 1.třídy. Pořad si užili všichni žáci a odcházeli s písničkou na rtech.