Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dne 26. 4. 2013 proběhla v ZŠ Vejprnice okresní soutěž hlídek mladých zdravotníků. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků 2. stupně Jana Caithmelová, Kristýna Stehlíková a Adéla Hirschlová z 9. třídy, Václav Aschenbrenner ze 7. třídy a Aneta Hirschlová a Jana Klailová(náhradnice) ze 6. třídy. Naši žáci se umístili na 5. místě. Již příprava na soutěž byla pro žáky velmi užitečná. Měli možnost se v modelových situacích seznámit se s první pomocí při závažných stavech i při běžných úrazech. Během vlastní soutěže si ověřili získané znalosti a dovednosti z poskytování první pomoci, schopnost rychlého rozhodování ve stresových situacích a nutností týmové spolupráce. Úkoly, které museli řešit, byly náročné např. ošetření pneumotoraxu, poskytnutí neodkladné resuscitace aj. Zároveň si pověřili znalosti z historie ČČK,z pravidel silničního provozu a z obvazové techniky. Za své snažení byli žáci odměněni lékárničkami a drobnými dárky. Největším přínosem je pro ně příprava na nečekané zdravotní situace v životě.