Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Preventivní projekt POLICIE ČR KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE „NESTRKÁME HLAVU DO PÍSKU“
Ve čtvrtek 8. 6. 2017 měli žáci 8. a 9. třídy naší školy možnost absolvovat preventivní program oddělení tisku a prevence zaměřený na drogovou problematiku. Tisková mluvčí por. Mgr. M. Fialová a psovod ppor. Lenárt seznámili žáky s druhy, typy a klasifikací drog, s jejich účinky, dopady a následky jejich užívání. Ukázali také žákům nejčastěji používané drogy v ČR a testr používaný pro řidiče ke zjišťování užití drog. Další část byla zaměřena na zvýšení právního povědomí žáků k drogové problematice. Zde tisková mluvčí žákům také uvedla nejčastější omyly běžně se tradující mezi lidmi, zejména mezi mládeží. Na řadu přišel i Zákon o soudnictví ve věcech mládeže a bližší pojednání o protiprávním jednání týkajícím se drog. Žáci si také udělali představu o tom, jaké jednání je považováno za přestupek a co už je trestný čin. Pro ukázku skutečných situací měli možnost si žáci prohlédnout fotografie ze zadržených pěstíren, míst, kde přebývají narkomani, obrázky jich samotných i s negativními následky užívání drog apod. V třetí části se žáci seznámili s činností policie v boji proti drogové kriminalitě a zhlédli práci psovoda se služebním psem. Ppor. Lenárt představil žákům svého psa Kofinu, specialistu na vyhledávání drog. Což následně společně předvedli i v praxi. Poučil žáky o výběru, výcviku a potřebných vlastnostech služebních psů a nakonec dovolil žákům i pejskovi, aby si spolu pohráli. Pes toto vnímal jako odměnu a pro žáky to bylo vítané zpestření a odlehčení od tak závažných témat. Během následné besedy žáci pokládali různé konkrétní dotazy a ještě si ujasňovali a upřesňovali svoje poznatky. Závěrečnou tečkou byla ukázka speciálních brýlí, které simulují stav člověka po užití drog a alkoholu. Žáci si mohli brýle vyzkoušet, projít se s nimi a zkusit jednoduché činnosti. Jejich nemotornost byla díky brýlím jen simulovaná, a proto se ostatní mohli na závěr programu zasmát a pobavit na jejich účet. Před rozloučením ještě žáci obdrželi jako dárek letáčky vyrobené k této příležitosti. Tento projekt policie žáci sami zhodnotili jako velmi zajímavý a přínosný a ještě i následně o něm s vyučujícími diskutovali.