Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Preventivní program PČR
(KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE, ODDĚLENÍ TISKU A PREVENCE)
Dne 21. 3. 2018 absolvovali všichni žáci 2. stupně preventivní program s názvem Bezpečí, zásady, jak předcházet nebezpečí – aneb: „Já vím, co je správné.“ V přednášce pprap. Iveta Kořínková žáky seznámila s tématy: kde na nás čeká nebezpečí, jak rozpoznáme nebezpečí, nebezpečné situace a předměty, internet (co hrozí a jak ho bezpečně využívat), zásady bezpečného používání sociálních sítí, pravidla zabezpečení, kyberšikana, šikana, záškoláctví (škola, OSPOD, soud), bezpečně doma i venku, silniční provoz, drogová problematika, nejčastější trestné činy páchané mládeží a na mládeži. Přednáška probíhala zároveň s připravenou prezentací a žáci mohli v průběhu reagovat, ptát se a diskutovat o zmíněných tématech. Velmi působivé byly i dva filmy, z nichž jeden zachycoval problematiku šikany ve škole a se šťastným koncem obsahoval i rady jak postupovat, kam a na koho se obrátit. Druhý film ukázal na simulaci, co se stane při nárazu nepřipoutaným osobám v automobilu, takže rady o bezpečné jízdě i pro spolujezdce zde byly podpořeny ukázkou s možnými fatálními následky. Diskuse se také rozpoutala při tématu o drogové problematice, a to zejména v 8. a 9. třídě. Byl zmíněn vliv drog na člověka, ale i právo v praxi, aneb co se stane když… V závěrečné besedě se žáci zajímali, jak se zachovat v různých krizových životních situacích (loupež, přepadení, krádež, setkání s ozbrojenou osobou,…), jak se bránit a co je přiměřená obrana. Nakonec ještě paní pprap. Kořínková představila některé obranné prostředky a žáci si mohli např. vyzkoušet použití osobního alarmu