Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 5. 5. 2016 se zúčastnili žáci naší školy okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů v areálu 33. ZŠ T. Brzkové v Plzni. Z naší školy jelo družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků.
Posláním soutěže bylo podněcovat a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti žáků – cyklistů, jejich dovednosti v uplatňování pravidel silničního provozu a technice jízdy v praxi a přispívat k zdokonalení a zvýšení efektivnosti výchovně vzdělávací práce v dopravní výchově na školách, k správnému chování žáků v silničním provozu a tím napomáhat snížení dopravní nehodovosti u dětí
Účastníky soutěže byla vítězná družstva základních kol na školách, v oblasti okresu Plzeň-sever. Dopravní soutěž cyklistů se skládala z následujících soutěžních disciplín. Soutěžní disciplíny:
A. Teoretická část
1. test z pravidel provozu na pozemních komunikacích B. Praktická část
2. jízda zručnosti na kole 3. jízda na DDH podle pravidel provozu na poz. komunikacích 4. praktické provedení poskytnutí první pomoci
Družstvo starších žáků skončilo na pěkném 4. místě ve své kategorii a družstvo mladších žáků vyhrálo svoji kategorii a postupuje do kraje. Toto družstvo bojovalo ve složení B. Caithamelová, E. Hošťálková, J. Polák a P.Filip. Žákyně Barbora Caithamelová obsadila rovněž 1. místo v kategorii dívek. Všichni žáci se společnými silami podíleli na pěkném výsledku.