Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dne 3. 6. oslavila Základní škola Blatnice 90. výročí od svého založení.
Česká škola v obci vznikla v roce 1926 a její budova byla postavena podle návrhu slavného plzeňského architekta Hanuše Zápala. Právě tuto osobnost a historii školy představuje naučná stezka, která byla při této příležitosti v obci nainstalována. Oslavy probíhaly pod širým nebem za přítomnosti nejen žáků místní školy, ale také jejich rodičů a prarodičů. V první části programu plnily děti zábavné úkoly, které si pro ně připravily paní učitelky. Za splnění disciplín pak účastníci obdrželi sladkou odměnu a památeční propisku se jménem školy. Následovalo představení dovedností malých dobrovolných hasičů, kteří si připravili štafetový běh, ale také zásah na cíl. Poté již program vyvrcholil maškarním bálem, na němž nechybělo také vyhlašování nejlepších masek a další doprovodné aktivity. Pro návštěvníky akce bylo kromě hudby zajištěno také občerstvení. Nevlídné počasí, které panovalo ráno před akcí, se nakonec umoudřilo a oslavy proběhly téměř bez deště. Rodiče mohli zavzpomínat na časy, kdy školu navštěvovali, děti se pobavily a všem se na oslavách líbilo. A tak už nyní se můžeme těšit na příští kulaté výročí, a to na oslavy sta let od založení školy.