Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Předškoláci v ZŠ Blatnice Letos poprvé uskutečnily paní učitelky ze ZŠ Blatnice pro budoucí prvňáčky projekt nazvaný „Úspěšný start“, který probíhal v měsíci dubnu a květnu. Smyslem tohoto projektu bylo usnadnit předškolákům přechod z mateřské školy do první třídy základní školy a seznámit se s novými spolužáky. Projekt je rozdělen do pěti lekcí a jednotlivé lekce jsou zaměřeny na rozvoj řeči a myšlení, procvičení grafomotoriky, vytváření početních představ a na rozvoj sluchového a zrakového vnímání. Během projektu si budoucí prvňáčci prohlédli školní budovu, seznámili se s prostředím první třídy a rovněž poznali paní učitelky i nové kamarády. Formou hry si předškoláci procvičili správnou výslovnost a naučili se krátké říkanky. Předvedli svoji zručnost a fantazii při práci se stavebnicemi. Zjistili, kdo nejraději zpívá a kdo je nejšikovnější při sportování. Všechny děti ukázaly, jak dovedou hezky sedět v lavici, umí správně držet tužku a dokáží pečlivě vymalovat obrázek. Rodiče získali informace o požadavcích pro úspěšný start jejich dětí v 1. třídě a zároveň návod, jak předcházet případným školním neúspěchům. Po hodině strávené ve škole předškoláci jen neradi odcházeli domů a všichni slibovali, že za týden se zde opět sejdou. V závěrečné páté lekci bylo pro předškoláky na rozloučenou připravené vysvědčeníčko. Všechny děti se společně i s paní učitelkou sejdou v září v 1. třídě ZŠ Blatnice.