Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Návštěva Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje INFO KARIÉRA
Dne 3. 10. 2016 žáci IX. třídy absolvovali skupinový poradenský program zaměřený na sebereflexi a karierní směřování s názvem „Kam po základní škole?“. Při volbě povolání, vhodné střední školy, oboru apod. by měla žákům pomoci např. i znalost vlastních silných stránek, kompetencí, ale i využívání různých informačních zdrojů, a právě na tyto skutečnosti byl zaměřen zmíněný polodenní workshop. Žáci nejprve s obrázkovými kartami odpovídali na otázky: Kdo jsem? Kde se vidím v budoucnu? A sdělovali svá očekávání. Dále pomocí kresby vyjadřovali silné stránky své vlastní i svých spolužáků a následně je hodnotili a říkali si, ve kterém povolání by je mohli nejlépe využít. Poté se ještě věnovali rodinné pracovní anamnéze, rozdělení, charakteristice a využití kompetencí, tvorbě portfolia a na závěr i práci s informačními zdroji. Tento poradenský program byl pro žáky vhodným doplněním předmětu praktické činnosti (svět práce), ale i jedním z prvních kroků při následném rozhodování o vlastním karierním směřování.