Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

16. říjen je vyhlášen Evropským dnem záchrany života. A právě při této příležitosti pořádala Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje edukační akci zaměřenou na výuku základní neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, na aktivaci a správné využití tísňové linky, ale také prohlídku výjezdové základny a vozidel zdravotnické záchranné služby a jejich vybavení.
Mezinárodní resuscitační společnosti se shodly na tom, že děti nejlépe od věku 12 let velmi dobře zvládají instruktáž a vnímavě se učí pomáhat druhým, a to i v případě záchrany života. Proto je jistě velkým přínosem, že se i žáci 6. – 8. třídy naší školy díky iniciativě paní ředitelky Mgr. Blanky Hájkové mohly této akce zúčastnit. Žáci už před kurzem ve škole zhlédli instruktážní video České resuscitační rady. Na něj pak v ZZS navázalo praktické procvičení dovedností potřebných pro záchranu lidského života, od nejzákladnější diagnostiky po uplatnění správné techniky srdeční masáže. Kurz byl zaměřen především na pomoc lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života kvůli náhlé zástavě oběhu a cévní mozkové příhodě. Vzhledem k tomu, že se uvádí pravděpodobnost přežití postižené osoby 90 – 95 procent v případě včasné a účinné resuscitace, je význam této akce zřejmý. Na závěr kurzu lektoři vyhlásili nejšikovnější záchranáře z řad žáků a odměnili je drobnými dárkovými předměty.