Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

8.11.2017 Žáci se v programu zaměřili na sebereflexi a prozkoumávání svého vzdělávacího a kariérního směřování. Východiskem bylo uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vlivů na volbu kariérní cesty. Zážitkovou formou žáci zmapovali svoje silné stránky, zájmy, osobní hodnoty, motivy a kompetence. V průběhu workshopu žáci pracovali s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. V neposlední řadě žáci získali přehled o dostupných zdrojích informací, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.