Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní exkurze 5. a 6. třídy
Dne 5. 6. 2019 se uskutečnila školní exkurze 5. a 6. třídy na Chodsko. Žáci nejprve navštívili město Domažlice a Muzeum Chodska. Zde se seznámili zejména s tradicemi a lidovými zvyky na Chodsku. Poté přejeli autobusem do města Klenčí pod Čerchovem a prohlédli si Muzeum J. Š. Baara. Nejvíce se ovšem žákům líbil Dům přírody. Zde je umístěna interaktivní expozice týkající se pohoří Český les. Žáci zde volně procházeli, vypracovávali pracovní listy a získávali nové informace o okolní krajině. Na závěr vyjeli autobusem na vyhlídku s pomníkem J. Š. Baara.