Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dne 6. 11. se žáci 5. ročníku zúčastnili preventivního programu Moje cesta na svět PLUS. Lektorka citlivě inspirovala žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství. Žáci se seznámili s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Prošli etapy lidského vývoje od početí k porodu a seznámili se s procesem dospívání. Celý interaktivní výklad si vždy žáci následně upevnili formou jednoduchých aktivit a her. (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.) Posláním programu bylo přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.