Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

6. třída

6. třída

17 photos

Příměstský tábor - srpen 2022

Příměstský tábor - srpen 2022

45 photos

Ve dnech 25.-31. srpna 2022 pořádala naše škola příměstský tábor. Děti navštívily plzeňskou ZOO, vypravily se za koníky a pratury na Janovský mokřad, vyzkoušely si malování na trička, užily si hry na hřišti a v lese a zasoutěžily si při olympiádě.

Bláznivé dny

Bláznivé dny

35 photos

I letos si žáci 9. třídy připravili pro ostatní žáky bláznivé dny, tentokrát to vyšlo na čtyři červnové pátky. Ten první se učitelé převlékli za žáky a žáci za učitele, druhý se dívky převlékly za chlapce a chlapci za dívky, tématem třetího bláznivého pátku byli Češi na dovolené a poslední pátek přišli žáci a učitelé v cirkusových kostýmech. Dle počtu zúčastněných v dané třídě a dle výzdoby třídy deváťáci přidělili každé třídě body. Jaká třída obdržela nejvíce bodů, to se dozvíme na Dětském dni, na který se již všichni těšíme.

NO BACKPACK DAY

NO BACKPACK DAY

15 photos

Dne 22.6.2022 proběhl v naší škole NO BACKPACK DAY. Žáci si své učebnice, sešity, penály a další školní pomůcky přinesli v něčem jiném, než jsou aktovky a školní batohy. Originalitě se meze nekladly. Někteří zvolili nákupní, piknikový či odpadkový koš, jiní kufr, kočárek, kbelík, truhlu, krabici od bot nebo od pizzy, pytel od brambor, přepravku pro zvířata nebo například dětské nákladní auto. Co dalšího žáci vymysleli, na to se můžete podívat ve fotogalerii.

Výlet 5.třída

Výlet 5.třída

5 photos

Začalo období školních výletů. Žáci 5. třídy se vypravili do Techmania Science Center v Plzni, kde pro ně byl připraven nabitý program – dusíková show, ohnivé tornádo, ukázka parního stroje, rýžování granátu. Zúčastnili se také komentované prohlídky planetária. Výlet se moc vydařil.

Galerie města Plzně

Galerie města Plzně

16 photos

Dne 31.5. se žáci 6. ročníku zúčastnili výstavy výtvarného umění s názvem Prisma. Tato výstava je umístěna v Galerii města Plzně. Společně s paní ředitelkou se vydali vlakem a poté tramvají do centra města. Na této výstavě si sami žáci vyráběli vizitky, hodnotili jednotlivé obrazy, dávali jim názvy, sami si vyrobili svá díla a závěrem si vymysleli báseň na dané téma. Celý výlet s výstavou se vyvedl a z reakce žáků bylo zřejmé, že se jim výstava líbila.

Konverzační soutěž

Konverzační soutěž

4 photos

Žáci druhého stupně dostali možnost zúčastnit se konverzační soutěže v anglickém jazyce, jejíž náplní byl samostatný mluvený projev na zadané téma a popis obrázku. Hodnotila se také schopnost adekvátně reagovat na otázky. Odměnou pro žáky byla nejen nová zkušenost, ale také věcné ceny v podobě slovníků, hrnků, psacích potřeb nebo mapy Spojeného království. Žáci prvního stupně si v rámci soutěže zkusili rozhovor a popis obrázku. Ve výherních balíčcích se pak objevilo například i pexeso, a tak si žáci mohou doma dále zvesela procvičovat slovíčka, a to herní formou.

Biopoklad do školních zahrad

Biopoklad do školních zahrad

10 photos

Žáci 3. – 5. třídy se dne 5.5.2022 zapojili do ekologického projektu Biopoklad do školních zahrad, který realizuje spolek Ametyst. Cílem projektu je motivovat žáky ke kompostování biodpadu, upozornit na jeho smysluplnost a užitečnost. Žáci si zábavnou formou připomněli, co patří / nepatří do takového kompostu, jaká zvířata žijí v hlíně, a v neposlední řadě složení hlíny důkladně prozkoumali, k čemuž jim sloužila například lupa.

Zikmund 100

Zikmund 100

8 photos

Dne 3.5.2022 se uskutečnil v naší škole cestopisný vzdělávací program „Zikmund 100“, který představil cestovatel a dokumentarista Lukáš Socha. Cesta, trvající 262 dnů, dlouhá 130 000 km, vedla 32 zeměmi a byla inspirována známou výpravou cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Právě o této cestě přednášel a besedoval Lukáš Socha, který se s žáky druhého stupně podělil taktéž o videa a fotografie z cest. V programu se mísily informace ze zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, občanské a literární výchovy.

J.Á.Komenský

J.Á.Komenský

14 photos

K příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského proběhl v naší škole projektový týden. Žáci obdrželi pracovní list, který obsahoval otázky týkající se jeho života, pedagogických myšlenek, jeho nejvýznamnějších děl. Odpovědi na tyto otázky hledali žáci na chodbách školy, kde byly všechny tyto informace vyvěšeny. Správnou odpovědí získali žáci písmenko do tajné šifry. Navíc získané informace využili při tvorbě vlastních plakátů, které nyní zdobí chodby školy společně s podobiznami J.Á.Komenského, které zkusili žáci vytvořit v hodinách výtvarné výchovy a nutno podotknout, že tyto podobizny jsou velice zdařilé. V hodinách dějepisu si pak žáci přiblížili dobu, ve které žil, zhlédli dokumentární film.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

14 photos

Letos se naše škola zapojila do celorepublikového projektu Ukliďme Česko, jehož hlavním cílem je uklidit kousek přírody, která nás obklopuje, uklidit v ní nepořádek, který tam nepatří. Žáci obdrželi rukavice a pytle, do kterých třídili odpad. S vervou se pustili do práce a zvelebili si tak okolí, ve kterém žijí.

Zdravá třída

Zdravá třída

23 photos

První dubnový týden se žáci 4. – 9. třídy zapojili do programu Zdravá třída, který je zaměřený na správné stravovací návyky, zpracování a využití zeleniny v denním jídelníčku. Žáci se dozvěděli, jak by měla vypadat zdravá, vyvážená a pestrá strava, prostor byl i k otázkám a diskuzi. Žáci druhého stupně si navíc zkusili připravit zdravou svačinku, na které si posléze všichni společně pochutnali.