Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

K příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského proběhl v naší škole projektový týden. Žáci obdrželi pracovní list, který obsahoval otázky týkající se jeho života, pedagogických myšlenek, jeho nejvýznamnějších děl. Odpovědi na tyto otázky hledali žáci na chodbách školy, kde byly všechny tyto informace vyvěšeny. Správnou odpovědí získali žáci písmenko do tajné šifry. Navíc získané informace využili při tvorbě vlastních plakátů, které nyní zdobí chodby školy společně s podobiznami J.Á.Komenského, které zkusili žáci vytvořit v hodinách výtvarné výchovy a nutno podotknout, že tyto podobizny jsou velice zdařilé. V hodinách dějepisu si pak žáci přiblížili dobu, ve které žil, zhlédli dokumentární film.