Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Třídní program Dobré vztahy
V průběhu března a dubna se žáci 8. ročníku zúčastnili programu Dobré vztahy, který je zaměřen na rozvoj kolektivu a zlepšení kamarádských vztahů ve třídě. Pod vedením Mgr. Milana Žižky z PPP Plzeň došlo k nejrůznějším aktivitám podporujících dobrou komunikaci, vzájemný respekt, stmelení skupiny a příjemnou atmosféru ve třídě. Žáci byli vedeni k tomu, aby byli schopni říci, s čím jsou ve třídě v rámci kolektivu nespokojeni a jak by šlo tuto nespokojenost odstranit. Nechyběla samozřejmě ale ani pozitiva, tzn. vyjádření toho, co je žákovi příjemné a čím přispívá k příjemné atmosféře ve třídě, komu jak daný žák pomáhá.