Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Projekt „Úspěšný start“
Učitelky Základní školy Blatnice připravily pro budoucí prvňáčky projekt s názvem „Úspěšný start“. Cílem tohoto projektu bylo usnadnit předškolákům přechod z mateřské školy do první třídy základní školy. Projekt byl rozdělen do pěti lekcí. Poprvé se děti sešly 9. dubna, závěrečná lekce proběhla 7. května. Každé setkání trvalo 45 minut a bylo postupně zaměřeno na rozvoj řeči a myšlení, procvičování grafomotoriky, vytváření početních představ a na rozvoj sluchového a zrakového vnímání. Předškoláci si formou hry procvičili správnou výslovnost a naučili se krátké říkanky. Předvedli svoji zručnost a fantazii při práci se stavebnicemi. Společně zpívali i cvičili. Všechny děti ukázaly, jak dovedou hezky sedět v lavici, umí správně držet tužku a dokáží pečlivě namalovat obrázek. Předškoláci se snažili zadané úkoly splnit co nejlépe, a proto si každý na závěr odnesl domů vysvědčeníčko se samými jedničkami.