Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Dne 9. října 2014 se v odpoledních hodinách konala již tradiční podzimní akce - blatnická drakiáda. Na fotbalovém hřišti se s paními učitelkami sešlo mnoho dětí školního i předškolního věku se svými rodiči. Nejprve si děti zasoutěžily v družstvech v různých sportovních úkolech (v běhu, štafetě, skákání žabáka, hodu na cíl, ...). Poté se již přikročilo k hlavnímu bodu odpoledne - pouštění draků. Paní učitelky ocenily diplomy nejkrásnější, nejlépe létající a také nejoriginálnější draky. Všechny děti obdržely také několik sladkostí a na závěr celého odpoledne si mohly na připraveném ohništi opéct špekáčky. Počasí se pro tuto akci velice vydařilo a doufáme, že se drakiáda všem zúčastněným líbila. Příští rok znovu na shledanou!