Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

29 photos in 2 sub-albums

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

78 photos

O dodržení tradice mikulášské nadílky spojené se svátkem svatého Mikuláše se na naší škole dne 3.12. 2021 postarali žáci devátého ročníku. Mikuláš s čerty, čerticemi a anděly obešli všechny třídy, v nich pak za básničku nebo slib toho, že děti budou celý rok hodné nadělovali dobroty. Fotografie z celého dne si můžete prohlédnout v galerii. Děkujeme Mikulášovi, čertům a andělům za návštěvu a těšíme se za rok na viděnou!

HALLOWEEN na ZŠ Blatnice

HALLOWEEN na ZŠ Blatnice

144 photos

Dne 25.10. 2021 proběhl na naší škole již tradičně další ročník oslavy Halloweenu.
Žáci devátého ročníku připravili pro žáky prvního stupně několik stanovišť. Děti tak postupně ve skupinkách navštívily Hrobku, LaserGame, Najdi a uteč, Střílej nebo zemři, Únikovku a Proběhni, hádej a přežij. Soutěžily ve skupinkách po 4-5 a ty nejlepší byly oceněny sladkou odměnou. Masky byly i tento rok skutečně děsivé, jak se můžete přesvědčit ve fotogalerii.
Děkujeme deváťákům za skutečně odpovědný přístup k přípravě i průběhu akce a těšíme se na další ročník této oblíbené, děsivé a veselé akce.

Projektové dny „Rozumíme penězům“

Projektové dny „Rozumíme penězům“

29 photos

Ve dnech 19. a 20. 10. proběhly na Základní škole Blatnice projektové dny Školy odpovědného spotřebitele pro žáky 8. a 9. třídy.
Žáci deváté třídy měli projektový den v úterý 19.10. na téma „Spotřebitelské úvěry“ a postupně si tak vyzkoušeli svůj postoj k zadlužování, seznámili se s pravidly pro zodpovědné zadlužování, zjistili, co je spotřebitelský úvěr a porozuměli odborné terminologii z oblasti úvěrů skenováním QR kódů. Shlédli video z pořadu ČT Černé ovce zaměřené na skutečný příběh zadlužené rodiny a následně popsali chyby. Sestavili úvěrovou smlouvu a na závěr si všechny nabyté vědomosti zopakovali při tvorbě úvěrové antireklamy.
Žáci osmé třídy měli projektový den ve středu 20.10. na téma „Práva spotřebitele při nákupu mimo kamenné prodejny“. Sdělili si své zkušenosti s nákupem přes internet, vybírali známé a neznámé pojmy, seznámili se s dalšími právy spotřebitele, napsali dopis internetové společnosti o odstoupení od smlouvy a vyplnili dodací lístek, diskutovali o videu zaměřeném internetové objednávky, zahráli si scénky podle skutečných příběhů lidí, kteří nějakým způsobem získali zkušenosti s nákupem přes internet a na závěr vytvořili plakát shrnující jejich celodenní práci.
Fotografie z projektových dní naleznete ve fotogalerii, za skvělé zpracování a prezentaci děkujeme lektorce projektu paní Anně Valešové.

Den s IZS

Den s IZS

17 photos

13. 10. 2021 proběhl den zaměřený na prevenci požáru a první pomoc. Za účasti dobrovolných hasičů Nýřany si žáci prohlédli hasičské vybavení, nahlédli do hasičského auta CAS 16 a zasoutěžili si v rychlostním oblékaní hasičské uniformy. Žáci 1. stupně si zopakovali důležitá telefonní čísla a vyzkoušeli si sbalit potřebné věci pro delší pobyt v přírodě. Žáci 2. stupně si mohli v praxi ověřit, jak by zvládli přivolat pomoc při krizových situacích.
Zástupce ZZS Plzeňského kraje si připravil názornou ukázku podání první pomoci. Všichni žáci si mohli vyzkoušet masáž srdce na resuscitační figuríně.
Za splněné úkoly dostal každý žák drobnou odměnu. Největší radost měli žáci, kteří vyhráli v rychlostní disciplíně sportovní batůžky.