Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

26 photos in 3 sub-albums

Vánoční dílny

Vánoční dílny

54 photos

Dne 18. 12. 2017 probíhalo první až třetí vyučovací hodinu v ZŠ Blatnice již tradiční Vánoční tvoření, kterého se zúčastnili žáci se svými rodiči i prarodiči. Všichni měli možnost si během dopoledního vyučování ve třídách vytvořit různé vánoční výrobky. Mohli vyrobit adventní věnce, vánoční stromeček z papíru, ozdobnou mašli, tašky na dárečky, přáníčko nebo papírového kapříka. Všechny výrobky byly poté vystaveny v budově školy, kde si je mohli návštěvníci prohlédnout.

VZPoura úrazům

VZPoura úrazům

9 photos

Dne 14.12.2017 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili projektu Všeobecné zdravotní pojištovny VZPoura úrazům.
Tento projekt je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Žáci jsou informování o tom, jak úrazům a jejich následkům účinně předcházet. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se snaží prostřednictvím setkání na základních školách dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Hejtmanův pohár

Hejtmanův pohár

23 photos

Tři nejlepší základní školy v Plzeňském kraji v rámci soutěže Hejtmanův pohár 2017 byly vyhlášeny a oceněny v prostorách tamního krajského úřadu v Plzni. Stalo se tak v úterý 28. listopadu za účasti náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Ivany Bartošové. Pohár pro vítěze z jejích rukou převzali zástupci Základní školy Blatnice.
Hejtmanův pohár pořádá už třetím rokem pro žáky a žákyně základních škol Asociace amatérských sportů ČR. Cílem projektu je podpořit u dětí zájem o sport a zdravý životní styl. Děti ze základních škol ve všech 14 krajích soutěží ve zdolávání předem určené „opičí dráhy“, která prověřuje jejich sportovní všestrannost. K celé soutěži je zároveň vytvořena speciální online aplikace, přes kterou se školy mohou do Hejtmanova poháru přihlásit, dozvědět se veškerá pravidla nebo zapisovat časy svých žáků.
Zdroj.:

http://www.aascr.cz/hejtmanuv-pohar-v-plzenskem-kraji-opanovala-zakladni-skola-blatnice/

Rozsvícení vánočního stromu

Rozsvícení vánočního stromu

12 photos

Dne 4. 12. 2017 proběhlo od 16,15 hod. na hřišti naší školy již tradiční rozsvícení vánočního stromu v obci Blatnice. Před slavnostním rozsvícením proběhl doprovodný program, kde vystoupili žáci naší školy. Žáci recitovali a zpívali koledy za hudebního doprovodu pana O. Faifra. Jako poslední bylo taneční vystoupení žáků ze školní družiny pod vedením paní vychovatelky Jany Marouškové na téma „Zima, zima“.
Na závěr odpoledne místostarosta obce Blatnice, pan Úlovec, rozsvítil vánoční strom.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

24 photos

Tradiční mikulášská nadílka se odehrála v úterý 5. prosince. Žáci 9. ročníku se převlékli za Mikuláše, anděly a čerty. V průběhu dopoledne pak obcházeli třídy s mladšími spolužáky, kde trestali zlobivé děti. Ti nejzlobivější skončili v pytli, a některé si čert dokonce začal odnášet. Andílci však zasáhli, a tak všichni slíbili, že se polepší a už budou hodní. Mikuláš pak vyslechl připravené básničky a písničky, které si žáci připravili. Andělé nakonec odměnili sladkostmi všechny děti. Věříme, že se všichni zlobiči napravili a hodné děti byly odměněny. Uvidíme, jestli bude třeba, aby se čerti vrátili i příští rok.

Znakovka do škol

Znakovka do škol

12 photos

Dne 23. 11. 2017 proběhl projekt Znakovka do škol. Tohoto projektu se zúčastnili žáci 4. a 5. ročníku. Program organizoval Spolek neslyšících Plzeň. Žáci se zábavnou formou naučili jak komunikovat se sluchově postiženými lidmi. Na závěr dostali drobné dárky a Slovník znakového jazyka, který je určen dětem.

Posviť si na budoucnost

Posviť si na budoucnost

6 photos

Dne 10. 11. 2017 vyrazili žáci 8. třídy do Plzně na festival vzdělávání a práce Posviť si na budoucnost.
Tato akce se konala v areálu DEPO2015 a nabídla žákům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění, ve svých stáncích se zde žákům představili zejména zástupci různých středních škol v Plzeňském kraji. Ačkoli si všichni žáci na tomto festivalu tu "svou" školu ještě nevybrali, jistě pro ně akce byla přínosná a pomohla jim v budoucím rozhodování

Zpětná vazba pro školu

Zpětná vazba pro školu

5 photos

8.11.2017 Žáci se v programu zaměřili na sebereflexi a prozkoumávání svého vzdělávacího a kariérního směřování. Východiskem bylo uvažování o pojmu kariéra a zkoumání vlivů na volbu kariérní cesty. Zážitkovou formou žáci zmapovali svoje silné stránky, zájmy, osobní hodnoty, motivy a kompetence. V průběhu workshopu žáci pracovali s konceptem portfolia vlastních znalostí a dovedností a jeho uplatnění v kariérní cestě. V neposlední řadě žáci získali přehled o dostupných zdrojích informací, které je možné využívat při rozhodování o kariérní cestě.

Budoucí povolání

Budoucí povolání

5 photos

Dne 23. října se žáci 9. třídy vypravili do Informačního a poradenského centra v Plzni, aby se zde poradili o volbě budoucího povolání. V rámci besedy žáci řešili důležitost dalšího vzdělávání, uplatnění na trhu práce a dozvěděli se informace o přijímacím řízení na střední školy. Dále si žáci vyzkoušeli test, který jim vyhodnotil, na jakou profesi by se hodili. Pracovnice centra žáky informovali o studijních programech, jejich náplni a studijním plánu. Všem se návštěva centra velmi líbila.

KIDS SAVE LIVES – Děti zachraňují životy

KIDS SAVE LIVES – Děti zachraňují životy

23 photos

16. říjen je vyhlášen Evropským dnem záchrany života. A právě při této příležitosti pořádala Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje edukační akci zaměřenou na výuku základní neodkladné resuscitace na resuscitačních modelech, na aktivaci a správné využití tísňové linky, ale také prohlídku výjezdové základny a vozidel zdravotnické záchranné služby a jejich vybavení.
Mezinárodní resuscitační společnosti se shodly na tom, že děti nejlépe od věku 12 let velmi dobře zvládají instruktáž a vnímavě se učí pomáhat druhým, a to i v případě záchrany života. Proto je jistě velkým přínosem, že se i žáci 6. – 8. třídy naší školy díky iniciativě paní ředitelky Mgr. Blanky Hájkové mohly této akce zúčastnit. Žáci už před kurzem ve škole zhlédli instruktážní video České resuscitační rady. Na něj pak v ZZS navázalo praktické procvičení dovedností potřebných pro záchranu lidského života, od nejzákladnější diagnostiky po uplatnění správné techniky srdeční masáže. Kurz byl zaměřen především na pomoc lidem, kteří se ocitnou v ohrožení života kvůli náhlé zástavě oběhu a cévní mozkové příhodě. Vzhledem k tomu, že se uvádí pravděpodobnost přežití postižené osoby 90 – 95 procent v případě včasné a účinné resuscitace, je význam této akce zřejmý. Na závěr kurzu lektoři vyhlásili nejšikovnější záchranáře z řad žáků a odměnili je drobnými dárkovými předměty.