Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

70 photos in 6 sub-albums

Bezpečný internet

Bezpečný internet

5 photos

Do projektu internetové bezpečnosti se v kraji zapojilo více než 2700 uživatelů internetu
Ve středu 17. 12. 2014 odpoledne vyvrcholil první ročník osvětového projektu Kraje pro bezpečný internet. V Plzeňském kraji se projektu zúčastnilo více než 2 700 uživatelů internetu. Do soutěže o věcné ceny postoupilo úspěšným vyplněním on-line kvízu 553 žáků.
Slavnostní zakončení projektu se uskutečnilo na Krajském úřadě Plzeňského kraje za účasti náměstka hejtmana Ivo Grünera. Ceny byly předány třem úspěšným řešitelům kvízu a také čtyřem školám z Plzeňského kraje.
„Problematika bezpečnosti na internetu se bude muset v budoucnu stále častěji řešit. Plzeňský kraj byl jedním z prvních krajů, který s projektem týkající se bezpečnosti na internetu již v roce 2011 začal a i letos, kdy se projektu ujala Asociace krajů ČR, je jedním z hlavních nositelů tohoto projektu,“ uvedl při předávání cen náměstek Ivo Grüner.
Z úspěšných řešitelů byli jako vítězové vylosováni: Gabriela Bělochová, Julie Schilliungová a Karolína Kašová. Mezi oceněné školy patřila: Střední škola Horažďovice (kategorie SŠ), ZŠ Postřekov (kategorie ZŠ do 100 žáků), ZŠ Blatnice (kategorie ZŠ 100 – 300 žáků) a ZŠ Holýšov (kategorie ZŠ více než 3000 žáků). Ocenění žáci obdrželi X-box, tablet a chytrý telefon od společnosti Microsoft, která je hlavním partnerem projektu. Školy obdržely šeky na 20 tisíc korun na pořízení počítačové techniky sloužící ke zlepšení kybernetické bezpečnosti při používání výpočetní techniky při výuce.
Projekt Kraje pro bezpečný internet vznikl v září 2013 za podpory Asociace krajů ČR a díky spolupráci zapojených krajů v oblasti kybernetické bezpečnosti mohly vzniknout elearningové kurzy a on-line kvíz pro laickou i odbornou veřejnost.
„Elearningové kurzy a online soutěžní kvíz byly spuštěny 1. září 2014 a už v průběhu prvního měsíce jsme zaznamenali velký zájem o studium především ze strany dětí a mládeže nad 12 let,“ říká koordinátorka projektu Nina Moravcová. Její slova potvrzuje i fakt, že si kvíz a/nebo elearning vyzkoušely děti z 1 050 základních a středních škol z celé České repbuliky.
Elearningové kurzy pro veřejnost jsou dostupné na webu www.kpbi.cz i po skončení soutěže, v současné době jsou těsně před spuštěním i kurzy pro sociální pracovníky a příslušníky Policie ČR. „V příštím roce chystáme rozšířit elearningové kurzy pro cílovou skupinu seniorů a pedagogů, kteří po absolvování kurzu získají certifikát jako doklad o dalším profesním vzdělávání,“ doplňuje Zdeněk Záliš z Národního centra bezpečnějšího internetu. Že je potřeba vzdělávat v internetové bezpečnosti nejširší veřejnost, potvrzuje i Václav Koudele, člen koordinačního výboru projektu KPBI a manažer společnosti Microsoft, která je hlavním partnerem projektu: „Podle průzkumů Microsoftu si jen třetina lidí nastavuje pravidla pro ochranu svého soukromí na sociálních sítích. Pouhé 1 % lidí uvádí, že je o bezpečnosti na internetu dostatečně informuje škola. Právě zde vidíme největší příležitost – digitální bezpečnost a ochrana soukromí měly být běžným tématem výuky podobně jako bezpečnost silničního provozu.“
Do letošního prvního ročníku se zapojilo 8 krajů – Hl. m. Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Zlínský kraj.
Zdroj Plzeňský kraj

Vypouštění balonků

Vypouštění balonků

24 photos

I letos vzlétly před naší školou dvěstě balónků s přáníčky k Ježíškovi. V pátek 12. 12. se konala celostátní akce, kde se lidé na různých místech ČR pokusili vytvořit rekord v počtu balónků vypuštěných ve stejnou dobu. Družinové děti si připravily taneční vystoupení, nechybělo ani zpívání koled a divadlo s vánoční tématikou.Pravou vánoční atmosféru dokreslil vánoční strom, který byl slavnostně rozsvícen v 16. hodin.

Vánoční dílny

Vánoční dílny

31 photos

Dne 15. 12. 2014 se během části dopoledního vyučování proměnila naše škola ve vánoční dílny. Všichni žáci od první až po devátou třídu během několika hodin vyráběli různé vánoční dekorace a ozdoby - mimo jiné adventní věnec, vánoční svíčku a hvězdu, stínítko nebo krabičky na dárečky. Tyto výrobky byly posléze umístěny na výstavku v obou patrech školy, na jejíž návštěvu a prohlídku byli všichni srdečně zváni.

Ženy a technika

Ženy a technika

6 photos

Dne 10. 12. 2014 proběhl ukázkový den VOŠ a SPŠE, Plzeň, kterého se zúčastnilo 20 dívek ze ZŠ Blatnice s PaedDr. Květuší Doležalovou.
Úvodem byly účastnice ukázkového dne seznámeny s cílem projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme !“ a konkrétními projektovými aktivitami. Mgr. Pavlína Lukešová představila obory, které se na škole vyučují. Další část byla věnována bezpečnosti práce. Všechny žákyně pracovaly v počítačové učebně, kde měla každá k dispozici svůj počítač. Zpočátku si vyzkoušely základní funkce programu Photoshop a vytvořily si jednoduchou koláž z fotek, které měla škola k dispozici. Po té se žákyně fotily před klíčovacím pozadím a následně si z vlastních fotek a tematických pozadí vytvořili koláž, kterou si odnesly domů.

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

30 photos

V pátek 5. prosince navštívil i naši základní školu Mikuláš se svými anděly a čerty. Skupinka těchto nadpřirozených bytostí postupně obešla všechny ročníky. V některých třídách panoval mezi žáky veliký strach z čertů, všechny děti ale Mikulášovi zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku a zaslouženě pak dostaly svoji odměnu od andělů. A jelikož nakonec i zlobilové přislíbili čertům svoji nápravu, nikoho si pekelníci s sebou do pekla odnášet nemuseli.

3D tisk a modelování

3D tisk a modelování

26 photos

Ve dnech 24. a 25. 11. navštívili žáci druhého stupně Pedagogickou fakultu, kde se dozvěděli, co je to 3D tiskárna a jak pracuje. V jednoduchém 3D editoru se pokusili nakreslit svůj dům snů. Také se podívali do dílen, vyzkoušeli si smaltování a odnesli si vlastnoručně vyrobené přívěsky z drátu.

Adventní tvoření

Adventní tvoření

7 photos

ADVENTNÍHO TVOŘENÍ VE 3. TŘÍDĚ S PANÍ HONOMICHLOVOU dne 26. 11. 2014

SPŠ dopravní

SPŠ dopravní

14 photos

Žáci 8. ročníku navštívili dne 20. 11. SPŠ dopravní v Plzni, kde se konala akce Perspektiva technického a odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Cílem této prezentace středních škol bylo seznámit budoucí studenty s uplatněním absolventů technických oborů na trhu práce. Akce byla zajímavá a vydařená, žáci měli možnost probrat se zástupci středních škol jejich budoucí plány.

Okresní soutěž ve florbalu

Okresní soutěž ve florbalu

8 photos

Dne 12. 11. 2014 se tým ZŠ Blatnice (ve složení Vašek Aschenbrenner, Milan Caithamel, Dan Hauer, Albert Honomichl, Tomáš Němec, Petr Pažout, Ondra Cais, Pavel Pařížský, Honza Schneiderwind a Kuba Svoboda) zúčastnil okresní soutěže ve florbalu v Horní Bříze. Kluci dnes odehráli celkem šest zápasů a po celou dobu drželi tempo a obrovské herní nasazení. Na postup do finále jsme sice přesto nedosáhli, ale odvezli jsme si tentokrát ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje – Tomáše Němce. Jemu, ale i ostatním našim hráčům patří pochvala za reprezentaci školy.

Biofeedback

Biofeedback

28 photos

Dne 23. 10. 2014 navštívili naši školu pracovníci Fakulty aplikované ZČU Plzeň s programem Aktivní mozek a modelování lidského těla. V rámci expozice se žáci 2. stupně seznámili s tím, jak pracuje jejich mozek a jak reaguje na některé podněty. Mohli si například vyzkoušet experiment, ve němž se vědci pokusili uhodnout myšlené číslo z naměřených mozkových vln. Pro žáky zde bylo dále připraveno několik her, ve kterých si mohli potrénovat své soustředění a ověřit si "sílu myšlenky" při jejich ovládání. Kromě mozkové aktivity si mohli žáci nechat naměřit další biopotenciály (EKG, dech, EMG, tlak, ...). Součástí expozice byl i kosterně svalový model člověka, který umožňuje detailní prohlídku skladby kostí a svalů v lidském těle. Tato akce byla realizovaná v rámci projektu OPVK "Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky" CZ.1.07/2.3.00/45.0007.