Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

181 photos in 13 sub-albums

Vánoční dílny

Vánoční dílny

28 photos

Vánoční akce pokračovaly na naší základní škole 19. 12. 2016, kdy se již od rána ve všech třídách tvořily a vyráběly vánoční dekorace, ozdoby a další předměty Žáci prvního stupně společně se svými paními učitelkami tvořili různé adventní věnce, stromečky, hvězdy a kapříky z papíru nebo vánoční přáníčka. Žáci druhého stupně pak vyráběli hvězdičky z papírových proužků, stromečky z vlny a škrobu nebo svíčky ze zavařovací sklenice. Výrobky z Vánočních dílen byly poté vystaveny na chodbách školy, kde si je pak žáci vyzvedli a poté odnesli domů. Tradicí se již také stává, že se do této školní akce zapojuje mnoho rodičů žáků. Vánoční dílny tak slavily veliký úspěch a všem se moc líbily.

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi

21 photos

Dne 9. prosince 2016 v odpoledních hodinách proběhla u naší základní školy již tradiční akce - Vypouštění balónků s přáním k Ježíškovi. Před třetí hodinou odpolední si zde mohli všichni zájemci vyzvednout balónek, na který napsali své přání, a pak ho přesně v 15:15 vypustit na pokyn herce Václava Vydry z Rádia Impuls. Poté žáci 1. stupně vystoupili se svými básničkami, písničkami i říkankami, které poctivě nacvičovali se svými paními učitelkami. Posledním vystoupením byla scénka na cestovatelskou píseň, kterou předvedli družinoví žáci. Na závěr celého odpoledne byl rozsvícen vánoční stromeček.

Liška ve škole

Liška ve škole

5 photos

Dne 5. 12. 2016 přijel navštívit základní školu v Blatnici pan Wolejník s osmiměsíční lištičkou Miou. Nejdříve nechal lištičku seznamovat s prostředím a říkal dětem o tom, kde lišky žijí, čím se živí a jak vlastně k maličké lišce, která s ním žije doma, přišel. Poté, co se lištička seznámila s prostředím a osmělila se vylézt z klece, si jí každé dítě mohlo pohladit. Pan Wolejník měl pro děti připravený program s výchovně- vzdělávacím charakterem a dával jim krásné kartičky jako odměnu za správně zodpovězené otázky. Ke konci programu začala Mia dětem okusovat bačkory a některým se je snažila i sebrat. Program byl velmi hezky připraven a děti si lištičku hned oblíbily.

Veletrh SŠ

Veletrh SŠ

25 photos

Možnost seznámit se s nabídkou studijních a učňovských oborů měli žáci 8. třídy dne 1. prosince v Plzni. Akci s názvem Perspektiva ve vzdělávání Plzeňského kraje zajištovala Hospodářská komora Plzeňského kraje. V DEPU 2015 prezentovalo svoji nabídku 29 škol z celého kraje. Učitelé a žáci představovali obory, které lze studovat, požadavky pro přijetí, výsledky své práce a zároveň odpovídali zájemcům na otázky. Naši žáci se tak viděli například ovoce vyřezávané do různých tvarů, práci žáků stavebního učiliště, elektrického robota, malířské dovednosti studentů umělecké školy, elektrické přípojky, ale také balení dárků. Mohli si vyzkoušet dojení krávy, zájemkyně si nechaly nakadeřit vlasy, všichni si poslechli hru na lesní roh studentů lesnické školy a také si většina pochovala či pohladila živého hada. Žáci se zapojili i do soutěží, v nichž vyhráli různé ceny. Po návštěvě DEPA 2015 následovala tematická prohlídka Plzně a návštěva vánočních trhů. Zde se žáci podívali na práci kováře, pohladili si zvířátka, zazvonili na zvonek a posilnili se dobrotami po náročném dnu. Protože mysleli i na svoje bližní, zakoupili zde také dárky. Zbývala už jen návštěva kostela na náměstí Republiky. Akce se žákům velice líbila a věřím, že byla nápomocná k rozhodnutí, které je v příštím roce čeká.

Škola zdravé 5

Škola zdravé 5

74 photos in 7 sub-albums

V týdnu od 7.11. do 11.11.2016 proběhl na ZŠ Blatnice na prvním stupni program "ŠKOLA ZDRAVÉ 5." Tento program je zaměřen na zdravý životní styl.
Na úvod byli žáci seznámeni se správným jídelníčkem a kvalitou potravin. Dále následoval popis jednotlivých potravin a jejich využití ve stravování. Na základě těchto informací si žáci pokusili sami zařadit na talíř pouze zdravá jídla. Pracovali ve skupinkách. Vytvořili si i zdravou snídani a svačinku a díky tomu si mohli osvojit základy správného stravování. Plnění jednotlivých úkolů bylo nejen zábavné,ale i velmi poučné. Posledním úkolem pro žáky bylo vytvořit pomocní ovoce a zeleniny libovolný obrázek na talíř. Program trval 2 vyučovací hodiny a všichni žáci byli aktivně zapojeni.

Halloween

Halloween

15 photos

Halloween
Původně svátek duchů se v dnešní době odehrává hlavně jako zábava ve znamení masek a převleků, a to co nejstrašidelnějších. A právě to si mohly opět užít 31. 10. děti z naší školy. Žáci 9. třídy se náležitě namaskovali, vyzdobili tělocvičnu a se svojí třídní paní učitelkou Květou Doležalovou uvítali žáčky I. stupně, aby si mohli hrát a soutěžit v duchu halloweenských slavností. Na děti tu čekalo 6 stanovišť, kde si třídní kolektivy změřily své síly v různých dovednostech a znalostech. Děti i jejich paní učitelky tak např. proběhly překážkovou dráhu ve „Hře s časem“, dále je čekala „Zombie laboratoř“ nebo „Čarovné hádanky“, ochutnávky našly ve „Vůních temnoty“, přenášení očí na lžičkách si vyzkoušely ve „Zkažené optice“ a nechybělo ani puzzle a pexeso. V prvním kole soutěžily 1. – 3. třída a neočekávaným vítězem se stala třída 1. Ve druhém kole si z duelu 4. a 5. třídy odnesla vítězství třída 4. Jestli si ale myslíte, že to bylo všechno, tak to byste se spletli. Pro všechny třídy byly vyrobeny a uschovány halloweenské třídní erby, které si děti musely najít a z jednotlivých částí sestavit. Pak si je ale mohly odnést a použít při výzdobě své třídy. Nakonec si žáci ve svých krásných maskách zatančili a z rukou svých velkých spolužáků převzali ocenění za nejvydařenější masky. Na všechny vítěze čekaly sladké ceny, ale s prázdnou neodcházel nikdo. Potvrdilo se, že tato tradice si našla na naší škole své místo a děti si ji opět hezky užily.

První pomoc pro prvňáčky

První pomoc pro prvňáčky

7 photos

První pomoc pro prvňáčky
V pátek 21. 10. 2016 k nám do první třídy přijela paní záchranářka v rámci programu První pomoc pro prvňáčky. S dětmi si zopakovala důležitá telefonní čísla, každý žák si vyzkoušel oživovat medvídka. Ukazovali jsme si také, jak se ovazuje ruka, či jiná část těla při zranění. Prvňáčkům se program moc líbil a těšíme se na další setkání. :)

Drakiáda

Drakiáda

19 photos

Drakiáda
Dne 20. 10. 2016 naše škola pořádala Drakiádu. I přes počáteční nepřízeň počasí se nakonec vítr rozfoukal až moc. Proběhly týmové soutěže, vyhodnocoval se nejlépe létající, nejhezčí a nejnápaditější drak. Na závěr si každý mohl opéct buřta :)
Letošní ročník Drakiády byl moc povedený a již se těšíme na další.

Poradenský program

Poradenský program

3 photos

Návštěva Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje INFO KARIÉRA
Dne 3. 10. 2016 žáci IX. třídy absolvovali skupinový poradenský program zaměřený na sebereflexi a karierní směřování s názvem „Kam po základní škole?“. Při volbě povolání, vhodné střední školy, oboru apod. by měla žákům pomoci např. i znalost vlastních silných stránek, kompetencí, ale i využívání různých informačních zdrojů, a právě na tyto skutečnosti byl zaměřen zmíněný polodenní workshop. Žáci nejprve s obrázkovými kartami odpovídali na otázky: Kdo jsem? Kde se vidím v budoucnu? A sdělovali svá očekávání. Dále pomocí kresby vyjadřovali silné stránky své vlastní i svých spolužáků a následně je hodnotili a říkali si, ve kterém povolání by je mohli nejlépe využít. Poté se ještě věnovali rodinné pracovní anamnéze, rozdělení, charakteristice a využití kompetencí, tvorbě portfolia a na závěr i práci s informačními zdroji. Tento poradenský program byl pro žáky vhodným doplněním předmětu praktické činnosti (svět práce), ale i jedním z prvních kroků při následném rozhodování o vlastním karierním směřování.

Dental Alarm

Dental Alarm

36 photos

Ve dnech 22. a 23. 9. navštívily naši školu dvě studentky zubního lékařství v rámci projektu Dental Alarm. Budoucí zubařky seznámily žáky se stavbou a složením zubů i celé ústní dutiny, poučily je o tom, jak vzniká kaz a jak mu lze předcházet. V další části si žáci sami nacvičovali správnou techniku čištění zubů.