Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Preventivní program zaměřený na dobré vztahy mezi spolužáky a na prevenci proti šikaně
Dne 28. 1. 2016 na naší škole realizovaly pracovnice Diakonie Západ preventivní program, jehož cílem bylo předat žákům II. stupně základní informace k rozpoznání šikany, naučit je vidět rozdíly mezi šikanou a škádlením a osvojit si způsoby, jak na šikanu reagovat a jak se jí bránit. Dvouhodinový program začal představením obou pracovnic i jejich domovské organizace a seznámením s tím, jaké další služby nabízí a s čím může žákům v případě potřeby pomoci. Po úvodu do tématu přišla na řadu hra „kompot“, prostřednictvím které žáci zjišťovali, co mají společného a dozvídali se o sobě informace, na něž se sami dotazovali. Následovala skupinová práce, při níž žáci formulovali vlastní názory na téma „Nikdo nemá právo mi…“. Napsané body pak každá skupina prezentovala a s pomocí pracovnic je na tabuli zařazovala k uvedeným pojmům (fyzická agrese, slovní agrese, násilné a manipulativní příkazy, krádeže, ničení, braní věcí,…). Po zhodnocení a shrnutí názorů žáků všichni společně definovali a vymezili pojem šikana. Třetí aktivitu zahájilo přečtení příběhu šikanovaného žáka. Následovala diskuse s hodnocením, jak se cítila oběť šikany, jak vzniklo toto chování, co je možné a vhodné v takové situaci dělat, atd. Na závěr žáci s pracovnicemi obecně shrnuli, jak vzniklou šikanu řešit, kam a na koho se obrátit, s kým tyto problémy řešit. Poté se žáci zase trochu rozhýbali při hravé aktivitě s názvem „gordický uzel“, kde úspěšné vyřešení ale záviselo na spolupráci v kolektivu, ohleduplnosti, vzájemné domluvě a pomoci. Tuto hru již žáci znali, ale přesto se u ní i dobře pobavili. Úplný závěr programu patřil celkovému shrnutí a hodnocení, které vyznělo velmi pozitivně.