Fotogalerie ZŠ Blatnice

Vítejte ve fotogalerii Základní školy Blatnice

Školní družina

Školní družina

40 photos
73 photos in 4 sub-albums

Foto dílny

Foto dílny

9 photos

Mikulášská nadílka 2019

Mikulášská nadílka 2019

28 photos

Ve čtvrtek 5. 12. ve škole proběhla tradiční mikulášská nadílka, kterou si pro žáky připravila 9. třída. Mikuláš s anděly a čerty obešli všechny třídy. Děti přednášely básničky a zpívaly písničky. Andílci je za to odměnili sladkostmi. Zlobivé děti dostaly od čertů uhlí a slíbily, že se polepší.

Country tance 1.-3.třída

Country tance 1.-3.třída

4 photos

COUNTRY TANCE
Trochu teorie na úvod: Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. I přes těžkosti, které s sebou přinášel život v nových podmínkách bylo setkání při hudbě a tanci jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdu lidovou zábavou. Roztančená tělocvična Dne 7. 11. 2019 zavítal se svým pořadem zaměřeným na country tance do naší školy Miroslav Procházka, vedoucí a caller SDC (SQUARE DANCE CLUB) Šumaváček Vyšší Brod. Na úvod děti seznámil s historií country tanců a country hudby, vyzkoušel s dětmi netradiční „hudební nástroje“ jako např. valchu, nafouknutý papírový sáček, … Po tomto seznámení a vyladění správné nálady začal samotný nácvik tanečních figur a jednoduchých choreografií. Všichni žáci si stoupli do velikého kruhu a Míra je začal učit kroky, otočky, cval stranou a vytleskávání. Děti se učily rychle, takže brzy už tančily na hudbu a rozvířily celou tělocvičnu. Po velkém kruhu přišly dlouhé řady, složitější choreografie, brány, „mašinky“, průchody, tunely, kvapík a kromě tance a tleskání došlo i na mašinkovské houkání. Hudba děti opět strhla, tančily se zápalem, takže musela přijít menší pauzička a občerstvení, aby nabraly dech na další tance. Při tomto odpočinku Míra dětem vyprávěl o životě s country, o nácviku, vystoupeních, a hlavně o setkávání tanečních souborů po celém světě. Objasnil tedy dětem, že tato záliba nepřináší jenom radost z tance, ale i poznávání jiných krajů, zemí, lidí, jejich života, zvyklostí, kultury a také praktické uplatnění cizích jazyků, které se učíme. Další tancování vyvolalo velké veselí, protože děti při něm ve dvojici tleskaly za zády svého spolutanečníka, ťukaly na bříško apod. Ovšem úplně největší rozruch vyvolala závěrečná choreografie, během které došlo na nahodilé střídání partnerů při tanci. Děti odcházely vytancované, spokojené a určitě dnes už všechny vědí, co si představit pod pojmem country tance.

Country tance 4.-6.třída

Country tance 4.-6.třída

4 photos

COUNTRY TANCE
Trochu teorie na úvod: Kořeny country tanců nalezneme v Evropě 17. a 18. století. Největší vliv měly anglické, irské, skotské a francouzské tance. Při osídlování amerického kontinentu osadníci s sebou přinášeli i kulturní zvyky své původní vlasti. I přes těžkosti, které s sebou přinášel život v nových podmínkách bylo setkání při hudbě a tanci jednou z mála možností odreagovat se od všedních starostí. Původně složité tance evropského původu se v Americe zjednodušily, objevily se nové, jednodušší figury, upustilo se od složité etikety a tancování se stalo opravdu lidovou zábavou. Roztančená tělocvična Dne 7. 11. 2019 zavítal se svým pořadem zaměřeným na country tance do naší školy Miroslav Procházka, vedoucí a caller SDC (SQUARE DANCE CLUB) Šumaváček Vyšší Brod. Na úvod děti seznámil s historií country tanců a country hudby, vyzkoušel s dětmi netradiční „hudební nástroje“ jako např. valchu, nafouknutý papírový sáček, … Po tomto seznámení a vyladění správné nálady začal samotný nácvik tanečních figur a jednoduchých choreografií. Všichni žáci si stoupli do velikého kruhu a Míra je začal učit kroky, otočky, cval stranou a vytleskávání. Děti se učily rychle, takže brzy už tančily na hudbu a rozvířily celou tělocvičnu. Po velkém kruhu přišly dlouhé řady, složitější choreografie, brány, „mašinky“, průchody, tunely, kvapík a kromě tance a tleskání došlo i na mašinkovské houkání. Hudba děti opět strhla, tančily se zápalem, takže musela přijít menší pauzička a občerstvení, aby nabraly dech na další tance. Při tomto odpočinku Míra dětem vyprávěl o životě s country, o nácviku, vystoupeních, a hlavně o setkávání tanečních souborů po celém světě. Objasnil tedy dětem, že tato záliba nepřináší jenom radost z tance, ale i poznávání jiných krajů, zemí, lidí, jejich života, zvyklostí, kultury a také praktické uplatnění cizích jazyků, které se učíme. Další tancování vyvolalo velké veselí, protože děti při něm ve dvojici tleskaly za zády svého spolutanečníka, ťukaly na bříško apod. Ovšem úplně největší rozruch vyvolala závěrečná choreografie, během které došlo na nahodilé střídání partnerů při tanci. Děti odcházely vytancované, spokojené a určitě dnes už všechny vědí, co si představit pod pojmem country tance.

Moje cesta na svět PLUS

Moje cesta na svět PLUS

5 photos

Dne 6. 11. se žáci 5. ročníku zúčastnili preventivního programu Moje cesta na svět PLUS. Lektorka citlivě inspirovala žáky k pozitivnímu pohledu na sebe sama, na život, na lidskou důstojnost, lásku, manželství či partnerství. Žáci se seznámili s rozdíly ve stavbě těla muže a ženy, se základy lidské reprodukce. Prošli etapy lidského vývoje od početí k porodu a seznámili se s procesem dospívání. Celý interaktivní výklad si vždy žáci následně upevnili formou jednoduchých aktivit a her. (např. hraní rolí, modelové situace, diskuse v komunitním kruhu, práce ve dvojici apod.) Posláním programu bylo přispět k prevenci sexuálního rizikového chování žáků ve věku puberty a dospívání.

Exkurze - skládka tuhého odpadu Černošín

Exkurze - skládka tuhého odpadu Černošín

8 photos

Exkurze – Skládka tuhého odpadu Černošín
V pátek 1. listopadu 2019 se 3. a 4. třída vydala na exkurzi do Černošína, kde se nachází třídírna a skládka odpadu. Protože se na naší škole tématu správného třídění věnujeme, byli jsme zvědaví na to, co se s odpadem děje po jeho svozu na skládku. Po příjezdu se nás ujal lektor, který nám ve školícím centru vysvětlil, jak to v provozu skládky chodí. Ukázal nám praktické příklady výrobků z recyklovaných materiálů, vysvětlil vznik a správné založení skládky a pustil výukový film. Z místnosti, kde jsme si povídali, byl skleněný průhled do haly s pásovými dopravníky a odpadem připraveným k třídění. Celou halu jsme prošli a na vše se důkladně podívali. Lektor nás poté provedl areálem skládky, kde jsme viděli, jak to s ukládáním netříděného odpadu vypadá v praxi. Doufejme, že si naši žáci z této exkurze odnesou poznatky, které je budou motivovat ke správnému nakládání s odpadem.

Hejtmanův pohár

Hejtmanův pohár

13 photos

„HEJTMANŮV POHÁR“ - 2. místo v Plzeňském kraji – předání ocenění
Dalšího velkého úspěchu se podařilo dosáhnout žákům i učitelům naší školy! Po proběhlém „Olympijském tréninku“, který byl na naší škole organizován jako na jediné škole v Plzeňském kraji, se ZŠ Blatnice umístila na 2. místě v projektu „Hejtmanův pohár“. V něm všichni žáci jednotlivých škol zdolávají v pěti pokusech předem určenou překážkovou dráhu a jejich výkony jsou hodnoceny body. Body v soutěži se dále udělují nejen za dosažené sportovní výkony, ale také za doprovodné aktivity tzv. hejtmanské výzvy, do nichž je potřeba zapojit prakticky celou školu včetně vyučujících. Jak si s těmito výzvami poradila naše škola, se můžete podívat v odkazu: http://hejtmanuvpohar.cz/zebricek/#!/challenges?participation=5c2df017cc96b36a261cc070 6.11. 2019 si tak byli vybraní žáci převzít ocenění na slavnostním předání, které se tento rok uskutečnilo ve velkém sále Staroměstské radnice v Praze. Sem se sjeli zástupci oceňovaných škol ze všech krajů České republiky, a také zástupci jednotlivých krajských úřadů, aby žákům a učitelům předali diplomy, poháry a výherní poukazy na nákup sportovního vybavení. Předání bylo také spojeno s prohlídkou Staroměstské radnice a Pražského orloje, což všichni zúčastnění velice ocenili. Za dosažené výsledky děkujeme nejen žákům, ale také všem pedagogům, kteří se zapojili při plnění výzev a garantovi projektu na naší škole Mgr. Gabriele Kostové.